ภาวะผู้นำที่เป็นพลวัต

  Contact

  สไตล์ของผู้นำต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  

ภาวะผู้นำที่เป็นพลวัต

เมื่อวานไปดูงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย ไปเห็น PowerPoint และโปสเตอร์เกี่ยวกับ การมองสไตล์ภาวะผู้นำที่ต้องเปลี่ยนไปตามระยะหรือระดับการพัฒนาขององค์กร หรือของคนในองค์กร ผมชอบมาก จึงนำมาบันทึกไว้

       วัฒนธรรมของทีม                       สไตล์ของผู้นำ

     ทำงานไปวันๆ                              ควบคุม สั่งการ (control)

     มุ่งพัฒนางาน                               ตรวจตรา (monitor)

    จัดการตนเองได้                           โค้ช

    ผลสัมฤทธิ์สูง                               คุณอำนวย (facilitator)

    ดูแลตนเองได้                              นักยุทธศาสตร์

วิจารณ์ พานิช

 ๒๗ มิย. ๔๙

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In KMI Thailand

Post ID: 35846, Created: , Updated, 2012-05-30 15:20:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #leadership#ภาวะผู้นำ

Recent Posts 

Comments (3)

mayana
IP: xxx.28.180.130
Written At 

อ.ค่ะ แล้วถ้าผู้นำเป็นแบบสไตล์แบบ ควบคุม สั่ง การ ลูกน้อง ต้องกลายเป็นวัฒนธรรมแบบ ทำงานไปวันๆ

mayana
IP: xxx.28.180.130
Written At 
อ.ค่ะ แล้วถ้าผู้นำเป็นแบบสไตล์แบบ ควบคุม สั่ง การ ลูกน้อง ต้องกลายเป็นวัฒนธรรมแบบ ทำงานไปวันๆ หรือไม่ค่ะ
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
Written At 

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าองค์กรมีหลากหลายวัฒนธรรม
ผู้นำต้องเป็นตัวตลกแน่