ภาวะผู้นำที่เป็นพลวัต

สไตล์ของผู้นำต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ภาวะผู้นำที่เป็นพลวัต

เมื่อวานไปดูงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย แก่งคอย ไปเห็น PowerPoint และโปสเตอร์เกี่ยวกับ การมองสไตล์ภาวะผู้นำที่ต้องเปลี่ยนไปตามระยะหรือระดับการพัฒนาขององค์กร หรือของคนในองค์กร ผมชอบมาก จึงนำมาบันทึกไว้

       วัฒนธรรมของทีม                       สไตล์ของผู้นำ

     ทำงานไปวันๆ                              ควบคุม สั่งการ (control)

     มุ่งพัฒนางาน                               ตรวจตรา (monitor)

    จัดการตนเองได้                           โค้ช

    ผลสัมฤทธิ์สูง                               คุณอำนวย (facilitator)

    ดูแลตนเองได้                              นักยุทธศาสตร์

วิจารณ์ พานิช

 ๒๗ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

mayana
IP: xxx.28.180.130
เขียนเมื่อ 

อ.ค่ะ แล้วถ้าผู้นำเป็นแบบสไตล์แบบ ควบคุม สั่ง การ ลูกน้อง ต้องกลายเป็นวัฒนธรรมแบบ ทำงานไปวันๆ

mayana
IP: xxx.28.180.130
เขียนเมื่อ 
อ.ค่ะ แล้วถ้าผู้นำเป็นแบบสไตล์แบบ ควบคุม สั่ง การ ลูกน้อง ต้องกลายเป็นวัฒนธรรมแบบ ทำงานไปวันๆ หรือไม่ค่ะ
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าองค์กรมีหลากหลายวัฒนธรรม
ผู้นำต้องเป็นตัวตลกแน่