โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ : สคส. ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ครั้งที่ 1

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

              วันที่  1 -  3  มิถุนายน  2549    โรงแรมทาวน์  อิน  ทาวน์   กรุงเทพฯ   เป็นการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา   ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  เวทีแรก  และมี  สคส.  เป็นวิทยากรกระบวนการให้  นำทีม โดย  ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด,  คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ  และผู้เขียน  

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                กลุ่มผู้เข้าร่วมครั้งนี้  คือ  ผู้บริหารและบุคลากรของ สพท.  และสถานศึกษา  ในเขตกรุงเทพฯ  1  และฉะเชิงเทรา  2   รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ  40  คน</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                เริ่มวันแรก  อ.ประพนธ์  บรรยายภาพรวมของการจัดการความรู้  พร้อมด้วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุม  ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสะท้อนความคิดความเข้าใจต่อการจัดการความรู้  นำกระบวนการโดย  คุณฉันทลักษณ์   และช่วงเย็นเป็นการประชุมเตรียมตัวการเป็น  คุณอำนวย  และ  คุณลิขิต  ประจำกลุ่มย่อย  </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                เมื่อหมดกิจกรรมวันแรก  สคส.  ได้  AAR  ร่วมกับทีมนักวิจัย  ซึ่งสรุปได้ว่า  เนื่องจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยมีความรู้เรื่องการจัดการมาก่อน  และ อ.ประพนธ์   ได้บรรยาย  3  ชั่วโมง  และมีภารกิจที่อื่นต่อ   อ.ประพนธ์  จึงอยู่กับพวกเราได้เพียงครึ่งวันเท่านั้น  ทำให้กลุ่มรับสิ่งที่ อ.ประพนธ์  บรรยายอย่างรวดเร็ว  แต่ยังไม่มีเวลาที่จะตกผลึกหรือทำความเข้าใจมากนัก   กลุ่มผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จึงค่อนข้างงุนงงในแนวคิดการจัดการความรู้อยู่พอสมควร     ทีมงานจึงเสนอว่า น่าจะมีการเพิ่มเติมช่วง  ชวนคิดชวนคุย  ขึ้นมา  ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบ  </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                หลังจากนั้นอีก  2  วันที่เหลือ  เป็นกิจกรรมกระบวนการการจัดการความรู้จริงๆ  ซึ่งผู้เขียนทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการให้ทั้ง  2  วัน  </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                จริงๆ  แล้วผู้เขียนได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการจัดการความรู้มาหลายเวทีแล้ว  แต่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจกับเวทีครั้งนี้จริงๆ    เพราะเป็นเวทีที่ผู้เขียนได้ฝึกฝนการรับฟังแบบลึก  ได้ฝึกสติ  สมาธิ   เนื่องจากผู้เขียนถูกจู่โจมด้วยคำถามสารพันจากผู้เข้าร่วมและทีมนักวิจัยมาก     ซึ่งนับได้ว่า เป็นการทดสอบความคิดความเข้าใจของตัวเองในเรื่องการจัดการความรู้ไปในตัวด้วย  ผู้เขียนต้องใช้สมาธิในการฟังอย่างลึกซึ้ง  พร้อมทั้งประมวลความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ตัวเองมีออกมาเป็นคำตอบแบบมีสติมากที่สุด   </p>                 ผู้เขียนรู้สึกได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่า  การฟังแบบลึกซึ้ง  การมีสมาธิและสติ  ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการในช่วงนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (0)