ถึง  เพื่อนสมาชิกทุกท่าน

ผมได้ทำลิงค์เข้าสู้หน้าวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  ที่เขาได้รวบรวมไว้  เผื่อเพื่อนสมาชิกได้ดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนครับ

 

ลิงค์อยู่ที่นี่ครับ  http://suplb1.com/research/research.htm