MJUKM News 1(2) June, 2006

เปิดตัว KM: ค้นหาทุนปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวัสดีค่ะ เราเจอกันเป็นฉบับที่ 2 แล้วสำหรับ MJUKM News ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งข่าวมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบว่า ในส่วนของคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง แล้วมีการวางแผนอย่างไร สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป   เปิดตัว KM: ค้นหาทุนปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้                 ขอเริ่มเกี่ยวกับสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เราให้ชื่อว่า เปิดตัว KM: ค้นหาทุนปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกท่านคงได้รับบัตรเชิญเพื่อเข้าร่วมการค้นหาทุนปัญญาในครั้งนี้กันไปแล้ว แต่เผื่อไว้กรณีเกิดความบกพร่องที่ทำให้บัตรเชิญไปไม่ถึงมือท่าน ในนามของคณะทำงานต้องขออภัยท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ทั้งนี้ท่านสามารถมาลงทะเบียนทุนปัญญาในวันงานได้เลย คือในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549 เริ่มตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้                งานนี้ถือเป็นการเปิดตัว การจัดการความรู้ของ   แม่โจ้เราเลยก็ว่าได้ เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นการพูดคุยปรึกษาหารือกันในที่ประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้เท่านั้น แต่ตอนนี้เป็นการขยายวงกว้าง เพื่อให้บุคลากรแม่โจ้ทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทุนปัญญาในงานนี้ด้วย                กว่าจะลงตัวสำหรับงานนี้ ก็ผ่านการเตรียมงานกันนานพอสมควรค่ะ  เริ่มตั้งแต่เราพยายามติดต่อวิทยากรที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้าน KM ของเมืองไทยคือ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช  และคณะของท่าน จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)  แต่ท่านก็ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรให้เราได้ ต้องบอกก่อนว่าท่านเคยมาเป็นวิทยากรให้แม่โจ้เราแล้ว เมื่อปี 2548 ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

(จะเห็นว่าที่จริงแล้ว เราก็เริ่ม KM มานานแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ต่อเนื่องกันเท่านั้นเอง และเราเริ่มกันเฉพาะบางกลุ่มบุคคลเท่านั้น) งานนี้คณะทำงานเลยปรึกษาหารือกันว่า ในเมื่อเราต้องการค้นหาทุนปัญญาของแม่โจ้ วิทยากรที่จะช่วยให้เรามองตัวเราได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นบุคลากรในแม่โจ้คณะทำงานจึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์  รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มาช่วยเกริ่นนำเพื่อให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ซึ่งท่านก็มีความยินดีมากในการมาช่วยเราในครั้งนี้ และท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการความรู้ของเราด้วย อีกท่านหนึ่งที่จะมาเป็นวิทยากร คือ คุณอภิชาติ  สุคนธปฏิภาค ท่านเป็นวิทยากรภายนอก จะมาบอกเล่าทัศนะทางการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราก็อยากจะรับฟังเสียงสะท้อนของคนที่อยู่นอกแม่โจ้ว่า เค้ามองเราอย่างไร  คุณอภิชาติ  สุคนธปฏิภาค จะเข้ามาเป็นสมาชิกแม่โจ้อย่างเต็มตัวเดือนหน้านี้ค่ะ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มตามความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจก็ได้ อันนี้ไม่บังคับ ท่านสามารถเข้าเป็นสมาชิกในหลายๆ หัวข้อที่ท่านสนใจก็ได้  หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(เพื่อค้นหาทุนปัญญาของมหาวิทยาลัย) ที่วงเล็บไว้นี้คือเป้าหมายของเรานะคะ แต่ว่าในระหว่างกิจกรรมเราจะปล่อยให้ทุกท่านมีความรู้สึกเป็นอิสระ ในการแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ เช่น บางท่านที่เคยทำอะไรบางอย่างแล้วประสบความสำเร็จ ได้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน และท่านรู้สึกภาคภูมิใจ ท่านก็สามารถนำมาเล่าให้กลุ่มฟังได้ เพื่อนำประสบการณ์นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่แสดงความรู้ใหม่ วิธีการทำงานใหม่ หรือบางท่านอาจกำลังประสบปัญหาบางอย่างในการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ท่านก็สามารถมาเข้ากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นว่าเวทีนี้เปิดกว้างสำหรับบุคคลากรทุกท่านที่ต้องการพบปะกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม จะทำให้ได้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งจากประสบการณ์การทำงาน  และวิธีการทำงานใหม่ หรือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลา ต้องมีการจัดการที่ดี และได้รับการร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้บริหาร และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อได้องค์ความรู้แล้วเป้าหมายต่อไปคือการสังเคราะห์องค์ความรู้เหล่านี้ไว้เป็นขุมความรู้ และเป็นแก่นความรู้ในที่สุด                 เมื่อเรามีแก่นความรู้แล้ว เราควรมีการจัดการแก่นความรู้เหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกและง่ายในการเข้าถึง แก่นความรู้นั้น ๆ ดังนั้นระบบสารสนเทศ (เช่น website หรือ blog ) จะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแก่นความรู้ดังกล่าว นี่ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของเรา คือ เมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้ว บางท่านอาจจะไม่มีเวลาว่างมากนัก ท่านอาจจะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งที่ท่านจะเข้าไปหาองค์ความรู้  และเป็นแหล่งในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกด้วย   กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม                 สุนทรียสนทนาเป็นกิจกรรมที่เราวางเอาไว้เพื่อดำเนินงานในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ กิจกรรมนี้จัดเพื่อเสริมทักษะในการจัดการความรู้ และเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างพิเศษของปีนี้ก็ว่าได้ เรารับจำนวนจำกัด ประมาณ 50 ท่านเท่านั้นเอง สำหรับรายละเอียดและรูปแบบของกิจกรรมนั้น เราจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบล่วงหน้าประมาณสองสัปดาห์ก่อนถึงวันงานค่ะ                   การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้                 พึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 นี้เองค่ะ สำหรับคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลการทำงานในส่วนของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย รวมถึงความตั้งใจร่วมกันที่จะผลึกดัน KM ให้เดินทางไปให้ใกล้เป้าหมายที่เราวางไว้ให้มากที่สุด                 นอกจากการดำเนินงาน KM ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่แล้ว คณะทำงาน KM ภายใต้การดูแลของ รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท่านก็มีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินงาน KM ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ไปพร้อม ๆ กันด้วย จะเห็นว่าเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้น่าสนใจจริงๆ ค่ะ   ประชาสัมพันธ์ website                 สำหรับท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ และต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็นได้ที่http://10.2.12.29/webkm/index.php? option=com_frontpage&Itemid=1 (หรือท่านเข้า website ของสำนักงานคุณภาพแล้วคลิ๊กที่ Knowledge Mangement) เป็น website การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เรากำลังพัฒนาอยู่ อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นัก แต่ว่าเราก็สามารถใช้เป็นที่พบปะกันได้ค่ะ ท่านสามารถสมัครสมาชิก และเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะ                อีกที่หนึ่งที่เป็นเวทีที่ใหญ่กว่า คือ website ชื่อ gotoknow (www.gotoknow.org) เป็น website ที่รวมเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และมีข้อมูลเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรต่าง ๆ หลายแห่ง  และการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็พึ่งสมัครเป็นสมาชิก และยินดีมากถ้าหากท่านจะแวะเข้ามาเยี่ยมและทักทายกัน สวัสดีค่ะ   ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ความเห็น (0)