ได้มีโอกาสอ่านบทความเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำของ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนศ.ทุกคน เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังแบบประยุกต์ให้เข้ากับ NRM ของเราดังนี้ หนึ่ง ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่า "มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องทำให้ลุล่วง" สอง ต้องถามเพิ่มเติมอีกว่า "สิ่ง