กราบเรียนท่านคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

 

อีกสักครู่จะมีการนำเสนอ คู่มือการใช้งาน blog (ผลงานของสุภาพสตรี 2 ท่านผู้มีประสบการณ์การใช้ blog มาตั้งแต่เวอร์ชั่น 1) 

อยู่ในรูปแบบ powerpoint  และ  pdf. ค่ะ

 

หากท่านกำลัง online และใช้งาน blog อยู่ ขอความกรุณารออีกสักครู่นะคะ

 

ขอแสดงความนับถือ

 KPRUQA Team