นักบริหารระดับกลาง

  ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายฝึกอบรมของกรมมสรรพากร กระทรวงการคลังให้ “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” จำนวน ๕๐ ท่าน เพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพที่ ๑ ภาพรวมรุ่น ทีมผู้เข้ารับการพัฒนา ๕๐ ท่าน และ ทีมวิทยากร

ภาพที่ ๒  กิจกรรม หิน ขวด ทราย สู่เป้าหมาย Action Learning พัฒนาภาวะผู้นำ ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี กำลังให้กำลังใจผู้เข้าร่วมพัฒนา

ภาพที่ ๓ กิจกรรม "แม่น้ำจระเข้ สู่การสร้างภาวะผู้นำ"

 การพัฒนาทั้งหลักสูตรใช้เวลาทั้งหมด ๒๒ วัน ไม่มีวันหยุดเสาร์ หรือ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น ถึง ๒๑.๐๐ น. ครับ

JJ