ISP Model

ISP-Information Searching Process รูปแบบการสืบค้นที่ห้องสมุดต้องรู้

ถ้าบรรณารักษ์หรือห้องสมุด พูดถึง ISP Model -Information Searching  Process Model คงคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้าง แต่พูดถึงรูปแบบการสืบค้นข้อมูลนั่นแหละ เป็นสิ่งที่บรรณารักษ์ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะตรงกับรูปแบบ (Model) การสืบค้นรูปแบบใดบ้าง

Kuhthau ได้พัฒนารูปแบบการสืบค้นสารสนเทศขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Belkin's (1968) โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 การพิจารณาความต้องการสารสนเทศ โดยเป็นอิสระตามลักษณะประสบการณ์ ความรู้ การทำงาน ของผู้ค้นสารสนเทศ

ขั้นที่ 2 การเลือกหัวข้อเพื่อกำหนดเป็นคำค้นหรือวิธีแสวงหาข้อมูล

ขั้นที่ 3 การค้นข้อมูลทั่วไปตามหัวข้อที่เลือก โดยไม่กำหนดขอบเขตเฉพาะเจาะจง

ขั้นที่ 4 การกำหนดคำค้นแบบเฉพาะเจาะจงจากสารสนเทศที่พบในขั้นที่ 3

ขั้นที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้

ขั้นที่ 6 การนำเสนอเพื่อสมบูรณ์ของการสืบค้นและนำเสนอสิ่งที่ค้นพบ

จากรูปแบบการสืบค้นนั้น แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บรรณารักษ์คุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ควรจะทำความเข้าใจ เพราะจะทำให้เข้าใจแบบแผนตวามเชื่อและเมื่อมาประยุกต์กับพฤติกรรรมของผู้ใช้หองสมุด จะก่อประโยชน์อย่างยิ่งในงานตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ตลอดจนการสอนการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดและบรรณารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#สารสนเทศ#ห้องสมุด#บรรณารักษ์

หมายเลขบันทึก: 35857, เขียน: 27 Jun 2006 @ 22:46 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 21:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)