รวมเวบไซต์ที่น่าสนใจของดร.กฤษดา

  Contact

  การประเมินหลักสูตร/การประเมินผลตามสภาพจริง  

สำหรับนักศึกษาอ่านเสริมการบรรยายของ ดร.กฤษดา

คลิกที่นี่  รวมบทความจากเวบ

เชิญเลือกอ่านตามสะดวกครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด

Post ID: 35861, Created: , Updated, 2012-02-11 15:13:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #กฤษดา

Recent Posts 

Comments (0)