ประโยชน์ของชุมชนกับการจัดการ KM

ชุมชนได้อะไรจากการจัดการ KM?
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน ที่ผ่านมาผมได้พูดแต่ปัญหาในการจัดการองค์ความรู้ในชุมชน แต่วันนี้ใคร่ขอนำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลที่ชุมชนจะได้รับจากการจัดการความรู้ของชุมชน น่าจะมีดังนี้ครับ 1.ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นความรู้เดิมและความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ 2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้งในแง่ของอาชีพ และกระบวนการกลุ่ม 3. เกิดความสมดุลของคนในชุมชน 4. เกิดเครือข่ายในการพัฒนา 5. มีพันธมิตรที่ดี ทั้งองค์กรของรัฐ และ NGO ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าผมตอบถูกหรือไม่ หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่ง พบกันวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)