พบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับวารสารศูนย์บริการวิชาการฉบับเดือนเม.ย.-มิ.ย.2549 ซึ่งในฉบับนี้ยังคงมีบทความที่น่าสนใจหลากหลายสาขา   ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามเช่นเคย โดยมีบทความที่น่าสนใจมากมายอยู่ภายในเล่มค่ะ

งาม