โรงเรียนกับแผนเทคโนโลยี


ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี? ไม่ไช้เทคโนโลยีได้ไหม?

ในสังคมยุคปัจจุบัน เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการได้รับโอกาสคือ การศึกษาและการอบรม ทุกคนต้องการมีความสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้  ทุกคนจึงตั้งความหวังไว้ที่โรงเรียน ในสภาพเช่นนี้จึงทำให้ระบบการศึกษาและโรงเรียนต้องตรวจสอบตัวเอง ว่าต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการงานต่างๆ ในสังคมยุคใหม่นี้อย่างไร      

20031203161756-preview

<p>  ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี?       </p><p>     เทคโนโลยีไม่เพียงแต่เข้ามาช่วยให้บทเรียนเข้าใจง่ายขึ้นและสนุกขึ้นเท่านั้น ในแง่การศึกษา เทคโนโลยียังเป็นวิธีการใหม่ที่จะเข้ามาปฏิรูปห้องเรียน ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต และซอฟต์แวร์ จึงมาพร้อมกับรูปแบบใหม่ทางการศึกษา ซึ่งเป็นสภาพบังคับให้ครูต้องปฏิรูปและสร้างวิธีคิดแบบใหม่  ดังนั้นเมื่อครูที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องเรียนครูต้องถามว่า ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี และสามารถตอบได้ว่า เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร เป้าหมายของการเรียนรู้นั้นคืออะไร          </p><p>      คำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลกับคำถาม ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดสัมฤทธิผลสูง  หรือช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น และสามารถที่จะมีชีวิตและการงานอยู่ในสังคมได้ แต่เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งอยู่ที่วิธีการและผู้ใช้  ดังนั้นเรื่องที่จะช่วยในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโดยตรง แต่อยู่ที่ผู้ใช้มากกว่า           </p><p>4-manu_04</p><p> ไม่ใช้เทคโนโลยีได้ไหม?            </p><p>ในศตวรรษใหม่นี้การเตรียมตัวให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อที่จะดำเนินชีวิตในสังคมยุคข่าวสารได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรค้นหาว่าเทคโนโลยีจะทำหน้าที่อะไรเพื่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไปสู่เป้าหมายที่ควรจะเป็น มากกว่าที่จะฟังกระแสสังคมบอกกล่าวแก่ครู หากเมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้แล้ว กระบวนการและผลการเรียนรู้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ต่างกับการเรียนวิธีอื่น หรือทักษะที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยี</p><p>ที่มา : พรพิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21,พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:2544.</p><p> </p>

หมายเลขบันทึก: 35811เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2006 15:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ทำได้แค่นี้หร๋อ  ( ล้อเล่น ) ดีแล้ว  ต่อไปก็ทำให้ดีเท่าเรานะ 5555
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท