เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต

     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย  จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน  เพื่อความสามารถของระบบให้สูงขึ้นและลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง

     อินเตอร์เนต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่้เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยมีมาตรฐานรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว  ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟิก และเสียงได้  รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

     ประโยชน์ของอินเตอร์เนต

     1.ทางด้านการศึกษา เราสามารถต่อเข้ากับอินเตอร์เนตเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลได้

     2.ทางด้านธุระกิจและการค้า อินเตอร์เนตมีบริการในรุปแบบของการซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านเครดิตได้ทันที

     3.ทางด้านรับส่งข่าวสาร  ผู้ใช้ที่เข้าอินเตอร์เนตสามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว

     4.ทางด้านการบันเทิง  เราสามารถเข้าไปเลือกอ่านหนังสือวารสารต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เนตได้ ซึ่งปัจจุบันเราสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบได้อีกด้วย

     โลกวันนี้ได้มาถึงจุดเลี้ยวต่อที่วัฒนธรรมได้หักมุมจากสังคมเดิมที่มีจุดศูนย์กลางที่เครือข่ายวิทยุ ทีวีและโทรศัพท์มาสู่เครือข่ายคอมพิวเตอรืที่อุดมไปด้วยข่าวสาร  ซึ่งผลักดันให้สังคมก้าวสู่สังคมดิจดทัล (Digital Society) โดยทุกวันนี้ทั่วโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เนตประมาณ 200 ล้านคน หรือร้อยละ 3.2 ของประชากรโลก  จากข้อมูลสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เนตพบว่า หนึ่งในสามของชาวอเมริกันใช้อินเตอร์เนตในการจับจ่ายสินค้า ปรึกษาแพทย์ ฟังกาารถ่ายทอดวิทยุ ลงทุน จำนองบ้าน ติดตามขนส่งพัสดุ รับทราบข่าว สนทนาโทรสัพท์ รวมทั้งกิจกรรมและแม้กระทั่งสื่อสารรักกันก็ล้วนแต่ใช้อินเตอร์เนต

ที่มมา:พรวิไล  เลิศวิชา.  มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่21,     พิมพ์ครั้งที่1,  กรุงเทพฯ:  2544.

http://www.thaiware.com/knowledge/whatinternet.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราวดี ปัญญาแก้วความเห็น (0)