เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป  การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน  เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย  จึงเกิดความต้องการทีจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน  เพื่อความสามารถของระบบให้สูงขึ้นและลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง

อินเตอร์เนต คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว  ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟิก และเสียงได้  รวมทั้งค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของอินเตอร์เนต

1.ทางด้านการศึกษา  เราสามารถต่อเข้ากับอินเตอร์เนตเพื่อค้นหาข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการหรือหาข้อมูลต่าง ๆ

2.ทางด้านธุรกิจและการค้า  อินเตอร์เนตบริการในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านเครดิตได้ทันที

3.ทางด้านการรับส่งข่าวสาร  ผู้ใช้ที่เข้าอินเตอร์เนตสามารถรับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว

4.ทางด้านการบันเทิง  เราสามารถเข้าไปเลือกอ่านหนังสือวารสารต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เนตได้  ซึ่งปัจจุบันเราสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบได้อีกด้าย

โลกวันนี้ได้มาถึงจุดเลี้ยวต่อที่วัฒนธรรมไ้ด้หักมุมเดิมที่มีศูนย์กลางเครือข่ายวิทยุ ทีวีและโทรศัพท์มาสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อุดมไปด้วยข้อมุลข่าวสาร ซึ่งผลักดันให้สังคมก้าวสูงสังคมดิจิทัล (Digital Society) โดยทุกวันนี้ทั่งโลกมีผู้ใช้อินเตอร์เนตอยู่ประมาณ 200 ล้านคน หรือร้อยละ 3.2 ของประชากรโลก  จากข้อมูลสำรวจผู้ใช้อินเตอรเนตพบว่าหนึ่งในสามของชาวอเมริกันใช้อินเตอร์เนตในการจับจ่ายสินค้า ปรึกษาแพทย์ ฟังการถ่ายทอดวิทยุ ลงทุน จำนองบ้าน ติดตามขนส่งพัสดุ รับทราบข่าว สนทนาโทรศัพท์  รวมทั้งกิจกรรมการเมืองและแม้กระทั่งสื่อสารรักกันก็ล้วนแต่ใช้อินเตอร์เนต

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-4154.html

http://www.thaiware.com/knowledge/whatinternet.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ราวดี ปัญญาแก้วความเห็น (0)