หลักเกณฑ์การใช้แต้มต่อชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานี

ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีได้ส่ง กรรมการบริหารฝ่ายแต้มต่อ เข้าอบรมระบบแต้มต่อใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีจึงได้นำระบบแต้มต่อใหม่ ที่ สกท.ให้การรับรอง

ตามที่ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีได้ส่ง กรรมการบริหารฝ่ายแต้มต่อ เข้าอบรมระบบแต้มต่อใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๔๙  ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีจึงได้นำระบบแต้มต่อใหม่ ที่ สกท.ให้การรับรอง  โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้  

๑)      ชมรมจะประกาศดัชนีแต้มต่อใหม่ทุกเดือน  โดยนับผลการเล่นของสมาชิกแต่ละท่านเพียงไม่เกินวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 

๒)   ดัชนีแต้มต่อได้จากการคำนวณตามสูตร  โดยนำ Handicap Differential ดีที่สุดตามจำนวนสกอร์การ์ดที่ส่ง นำมาคำนวณ    โดยใช้จำนวนสกอร์การ์ดตามจำนวนครั้งที่เล่น และจำนวน Handicap Differential(HD) ดังนี้

จำนวนครั้งที่เล่น จำนวน (HD) ที่ใช้
5-6 1
7-8 2
9-10 3
11-12 4
13-14 5
15-16 6
17 7
18 8
19 9
20 10

  ๓)   สกอร์ที่ใช้  เป็นสกอร์ที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี  หากในรอบ ๑ ปี มีจำนวนมากกว่า ๒๐  ให้ใช้เพียง ๒๐ ใบล่าสุด

๔)   ผลในสกอร์การ์ดแต่ละหลุม ที่นำมาใช้ หากเกินที่กำหนด  ให้นับเท่าที่กำหนด  ดังนี้

 

แต้มต่อ แต้มสูงสุดแต่ละหลุม
9 หรือน้อยกว่า Double Bogey
10-19 7
20-29 8
30-39 9
40 หรือมากกว่า 10

 ๕) ดัชนีแต้มต่อที่ประกาศจะรับรองให้   ชาย ไม่เกิน 36.4   หญิง ไม่เกิน 40.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีความเห็น (0)