การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

         บทเรียนบนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ข้าพเจ้าสนใจ ก็คือ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เรื่อง การสนทนา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

         เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นั้น  เนื่องจากข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  จึงคิดว่าถ้าใช้ความรู้เดิมที่เรียนมาผนวกกับกระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วจะได้สื่อที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปได้

        อีกประการหนึ่ง ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล ที่ทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย หากสามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้เรียนย่อมได้รับประโยชน์สูงสุด  เพราะมิใช่แค่การถ่ายทอดบทเรียนเฉพาะเนื้อหา แต่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้พัฒนาบทเรียนสามารถสอดแทรกความรู้ หรือประสบการณ์เพิ่มเติม ของผู้สอนได้

        และประการสุดท้าย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นสื่อการเรียนที่น่าสนใจ เนื่องจาก ผู้พัฒนาบทเรียนสามารถเพิ่มเติม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงเพลงหรือแม้แต่การทำ link ข้อมูลที่น่าสนใจกับ Web site ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือหาข้อมูลได้จากแหล่งความรู้นั้นๆ ได้ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่มีเนื้อหาที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษล้วนๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และแปลความได้

        ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  หากผู้สอนสามารถบรรจุแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้หลังการเรียนไปด้วย ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ 

        1.  ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพของบทเรียน และเป็นแนวทางในการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสม

        2.  ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องวัดความรู้ผู้เรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

        3.  ผู้สอนสามารถพัฒนาบทเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยคำนึงถึงอายุ เพศ และการศึกษาได้

        4.  ผู้เรียนสามารถได้รับผลตอบกลับ จากการทำแบบฝึกหัด และนำไปปรับปรุงตนเองต่อไปได้ โดยการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง

        5.  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ และตรงกับจุดประสงค์ของการเรียนได้ด้วยตนเอง

หมายเลขบันทึก: 35787เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2006 14:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี