ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ ฌอง ปิอาเช่ต์

           ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนรู้

  ่้        นักวิจัยกล่าวว่า เด็กๆมีความรู้อย่างน่าอัศจรรย์ พวกเขามีความรู้ทางกายภาพเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยตัวของเขาเอง และมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน และนักวิทยาศาสตร์ได้ชี้ว่า เด็กๆมาโรงเรียนด้วยทฤษฎีที่ค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวกับโลกภายในตัวเขาเองแล้ว พวกเขายังคิดซับซ้อนในการจัดการปัญหาต่างๆของตัวเองและเพื่องฝูง

          ความคิดเห็นใหม่ๆเกี่ยวกับพัฒนาการและความรับรู้ของเด็ก จะทำให้มีการค้นพบวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆของเด็กมากขึ้น เทคโนโลยีมัลติมีเดียไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็เป็นทางเลือกวิธีการเรียนรู้ในมิติใหม่อีกมิติหนึ่ง การผสานหลายสื่อพร้อมกับระบบโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับสื่อ จะช่วยให้การเรียนรู้บางเรื่องง่ายขึ้น และได้ผลสูงขึ้น และทฤษฎีการเรียนรู้ของ ฌอง  ปิอาเช่ต์ จะช่วยให้เราเห็นถึงพัฒนาการทางความคิดของเด็กเล็กๆ ตั้งแต่ 2-7 ขวบ ว่าการสัมผัสจับต้องเคลื่อนไหวของเขา สัมผัสโลกที่เป็นจริงต่างๆมีความสำคัญมาก

 

"เด็กๆจะเรียนได้ดีในเงื่อนไขที่พวกเขาเป็นฝ่ายกระทำ มีความสนใจ ต้องตีความสนใจ ทำความเข้าใจ มือของเขาต้องได้สัมผัสกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง "

             ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 ระยะของ ฌอง  ปิอาเช่ต์

             ทฤษฎีของปิอาเช่ต์ แสดงให้พัฒนาการทางความคิดของเด็ก ซึ่งมีอยู่ 4 ระยะ คือ

             1. ระยะใช้ประสาทสัมผัส  (Sensorimotor stage)  เกิดขึ้นในเด็กระหว่างเด็กแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวัยนี้จะสร้างมโนภาพเกี่ยวกับความเป็นจริง และความเป็นไปต่างๆ ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายของเด็กกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเ็ด็ก

             2. ระยะควบคุมอวัยวะ  (Preoperational stage) อยู่ในวัย 2-7 ขวบ ในวัยนี้ เด็กยังไม่สามารถสร้างมโนภาพที่เป็นนามธรรมได้ และยังต้องอาศัยสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างมาก

             3. ระยะคิดอย่างเป็นรูปธรรม  (Concrete operation)  อยู่ในวัย 7-11 ปี เมื่อเด็กผ่านประสบการณ์ทางด้านกายภาพมามากพอแล้ว เด็กจะเริ่มสร้างมโนภาพและโครงสร้างทางตรรกะในการอธิบายประสบการณ์ทางด้านกายภาพของตนเอง การแก้ปัญหาหรือโจทย์ที่เป็นนามธรรม เช่น การแก้โจทย์คณิตศาสตร์เริ่มทำได้โดยใช้ตัวเลข แทนที่จะใช้รูปภาพล้วนๆ

             4. ระยะคิดอย่างเป็นนามธรรม  (Formal  operation)  อยู่ในวัย 11-15 ปี จากจุดนี้เป็นต้นไป  โครงการทางกระบวนการคิดของเด็กจะเริ่มคล้ายกับของผู้ใหญ่  รวมถึงการใช้ตรรกะในทางมโนภาพได้อย่างเต็มที่ด้วย

 

 

ที่มา : พรพิไล   เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่21,

                         กรุงเทพฯ:2544.

http://planmagic.exteen.com/20050930/entry

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (1)

นางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

               ดีมากค่ะ  ทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม blog ของคุณ มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ 4 ระยะ ของ ฌอง ปิอาเซต์

      http://gotoknow.org/blog/treerat