วันก่อน เขียนเรื่องประหยัดที่เก็บเอกสาร  ได้รับกำลังใจ และ การแลกเปลี่ยนกับพี่เม่ย  กอปรกับเพิ่งนึกได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ลืมเขียนอีกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องคือ

            ก่อน print เอกสาร ไม่ว่าเป็นไฟล์เอกสารที่ได้รับมา หรือ ไฟล์ที่พิมพ์เอง  โปรดสละเวลาสักนิด ดูที่ Print Preview ว่า มีตัวอักษร 2-3 บรรทัดถูกปัดไปอยู่เดียวดายในหน้ากระดาษถัดไปหรือไม่  ถ้าใช่ โปรดเรียกพวกเขามาอยู่รวมกลุ่มกับพรรคพวกดีกว่า เช่น

            ไฟล์ข้อมูล มี 7 หน้า โดย 6 หน้า บรรจุตัวอักษรเต็มหน้า ส่วนหน้าที่ 7 มีตัวอักษรอยู่เพียว 2-3 บรรทัด  น่าหวาดเสียวค่ะ เหมือนถูกปล่อยเกาะ  เก็บพวกเขากลับมาเถิด รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เธอตาย (ตายแหน่ ตายแหน่)  โดยการไปที่ Page Setup แล้วตั้งค่าหน้ากระดาษ (Margin) ที่ Top, Bottom, Left, Right  พวกที่ถูกปล่อยเกาะ ก็จะมารวมอยู่กับพวกๆ ได้แล้ว

             ลองคิดดูค่ะว่า ถ้าคนที่ได้รับไฟล์นี้มา แล้วไม่สนใจเปิดดู แต่ print เลย  หาก 60 คนทำเช่นนี้ เราเปลืองต้นไม้ของชาติไปอีก 60 ใบที่ถูกปล่อยเกาะ

             มาช่วยกันรณรงค์ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติค่ะ