สถานการณ์การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

ความสนใจในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า และแหล่งผลิตในขณะนี้

สถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จากการที่ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธาน ได้บันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อหนังสือเล่ม ชุดซีดีการอบรม และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยฯ ที่ได้ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้า โดยเฉพาะผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ  ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ จันทรบุรี และสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้ากับศูนย์วิจัยฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ได้กลายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญในขณะนี้ไปแล้ว ซึ่งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสามารถผลิตไข่และไรน้ำนางฟ้าส่งให้กับตลาดส่วนใหญ่อีกด้วย โดยเฉพาะตลาดในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ส่วนใหญ่จะนำไรน้ำนางฟ้าไปใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม

 

นอกจากนี้ ยังมีสื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับ  และเคเบิลทีวี (KTV) และโทรทัศน์ช่อง 11 ในจังหวัดขอนแก่น ยังได้ให้ความสนใจที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้าอย่างต่อเนื่องอยู่ และศูนย์วิจัยฯ ยังคงเร่งให้เกิดกิจกรรมอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไรน้ำนางฟ้าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับ
  • ถ้าเผยแพร่ไปสู่ชาวบ้านจะมีประโยชน์มากครับผม
  • ขอบคุณครับ