เมื่อสัปดาห์ก่อน (วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549) ที่ มน.ได้จัดการอบรม การใช้งาน blog on GotoKnow V.2 หรือ KnowledgeVolution ขึ้น โดยกองกิจการนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรม ฯ (รายละเอียด) ผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่า 40 คน (เกินคาด) เลยทำให้ระบบการใช้งานช้ามาก (ๆๆๆๆๆ) จบการประชุม ยังไม่มีใครสร้าง blog ได้เลยสักคน (เท่าที่เห็น) ได้แค่สมัครเป็นสมาชิก อาจเพราะใช้เวลาปฏิบัติจริงค่อนข้างน้อยด้วย เลยทำได้ไม่ทันเวลา แต่ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนมาก ก็รับปากว่าจะกลับไปทำต่อให้สำเร็จ (จะรอดูนะคะ ^_^)

            การอบรมช่วงแรกเป็นการบรรยาย โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มน.) บรรยายถึงการใช้ blog มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร และแนะนำการใช้งาน blog on GotoKnow V.2 โดยใช้ Power Point file ในการแนะนำ เนื่องจากขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ เพราะมีรูปประกอบมาก จึงแบ่งไฟล์เป็น 5 ไฟล์ตามหัวข้อด้านล่าง รายละเอียดใน Power Point file มีดังนี้ (Power Point file จัดทำโดยใช้ Office V.XP หากใช้ใน Office V.2003 หรือ V ที่สูงกว่าอาจเพี้ยนเล็กน้อย)

File 1: Click เพื่อ Download

            1. ศัพท์สำคัญที่ควรรู้จัก
            2. ส่วนประกอบในหน้าหลัก 
            3. การลงทะเบียนเพื่อสมัคร blog

File 2: Click เพื่อ Download

            4. การสร้าง blog 
            5. การบันทึก

File 3: Click เพื่อ Download

            6. การนำไฟล์ขึ้น (ข้อมูล / รูป)

File 4: Click เพื่อ Download

            7. การสร้าง Planet และนำ blog เข้า Planet

File 5: Click เพื่อ Download

            8. การถาม - ตอบคำถาม 
            9. การค้นหา

** เนื่องจากหน้าแรกของ GotoKnow มีการปรับเปลี่ยนไปตามสมควร ผู้ใช้ควรติดตามและปรับการใช้ด้วยตนเองนะคะ ** 

            ขอบคุณค่ะ

            รัตน์ทวี อ่อนดีกุล