ความเห็น 42443

รณรงค์ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณแกบค่ะ
ดูซิว่าจริงๆตัวเองก็ทำอยู่แล้วเป็นนิสัยเลยว่าจะตรวจสอบจาก print preview เสมอว่ามีกี่หน้า ขยายได้กว้างที่สุดทั้งบนล่างซ้ายขวาเท่าไหร่ และจะพยายาม justify เพื่อให้ไม่มีมีที่เหลือตามขอบขวามากเกินไป ก่อนที่จะสั่งพิมพ์อะไร และถ้าทำได้จะพยายามพิมพ์แบบ 2 หน้าเสมอ แต่ไม่เคยคิดจะเอามาชักชวนให้คนอื่นทำบ้างเลย

ความจริงถ้าทำอย่างนั้นแล้วเล่าให้คนอื่นฟัง แม้จะหาแนวร่วมได้เพียงคนเดียวก็ยังคุ้มเลยนะคะ นี่คุณแกบหาแนวร่วมได้กว้างขวางทั้ง GotoKnow เลย เยี่ยมจริงๆค่ะ