การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการแพทย์พื้นบ้าน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการแพทย์พื้นบ้าน


          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   จัดการสัมมนาทางวิชาการ   เรื่องร่วมสร้างและจัดการภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ   ที่โรงแรมเอเชีย  กรุงเทพฯ   วันที่ 6 – 7 ก.ย.48   ผมได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายเรื่อง “การสร้างและจัดการภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค (การแพทย์พื้นบ้าน)” 


          ผมอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้าน KM และด้านการจัดการงานวิจัยไปเสนอความเห็นต่อที่ประชุม   โดยเสนอแนวคิด & ปฏิบัติเป็น 4 รูปแบบที่จะต้องดำเนินการผสมผสานกันหากมองจากมุมของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย   ดังแสดงใน Ppt (link)  ที่ผมเสนอต่อที่ประชุม   โดยรูปแบบที่ผมชอบมากที่สุดคือรูปแบบที่ 1 ผสมกับรูปแบบที่ 2   ซึ่งมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์ของชาวบ้านหรือคนในชุมชน   ที่ดำรงชีวิตแบบพอเพียง     แต่ก็ไม่ปฏิเสธแนวทางที่ 3 & 4  


          กลับมาถึงบ้าน   ผมเอาเอกสารที่ได้รับแจกออกอ่าน   พบเอกสารเล่มเล็กชื่อ “ว่าด้วยการแพทย์พื้นบ้านไทย”   ที่หน้า 16 – 20 ระบุกิจกรรมที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมดำเนินการกับเครือข่าย 3 เรื่องคือ   (1) โครงการศูนย์เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านในชุมชน   (2) โครงการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย   (3) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการนวดพื้นบ้าน   ซึ่งแสดงว่ากรมฯ ได้สนับสนุน KM ด้านการแพทย์พื้นบ้านอยู่บ้างแล้ว   ถ้าเขาไปหนุนอย่างมีระบบอีกสักหน่อย   การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านด้วย KM ก็จะไปได้สวย

             

        นพ. เอกชัย ปัญญาวัฒนานุกูล                 บรรยากาศการประชุม

                   

                 หลวงพ่อลวด จ. สกลนคร                                            ปกหนังสือ 

      
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   6 ก.ย.48  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#ท้องถิ่น#ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

หมายเลขบันทึก: 3558, เขียน: 07 Sep 2005 @ 15:28 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 01:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)