จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างไร......

pywn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Where there is the will, there is the way มีความตั้งใจจริงที่ไหน ความสำเร็จย่อมมีที่นั่น
              หลังจากได้รับมอบหมายงาน  ผมพยายามใคร่ครวญว่า ทำอย่างไรเราจึงจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ จึงพยายามเข้าไปศึกษาวิธีการ ขั้นตอน มาตรฐานต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ จนได้พบเว็บไซต์ ที่ช่วยให้ผมร่างแผนการพัฒนาเว็บได้สำเร็จ  จึงขอขอบคุณและขออนุญาตนำบทความมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเผยแพร่แก่สมาชิกผู้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์
              หนึ่งในวิธีการสร้างความสำเร็จให้กับเว็บไซต์ คือ ขั้นตอนที่เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยการใช้ภาษาต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น Java Script, Dynamic html และต้องมีการทำเอกสารเพื่อกำหนดรูปแบบในการนำเสนอคำสั่งต่างๆ ของภาษา html หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อของ CSS (Cascading Style Sheet) ซึ่งโครงสร้างของ CSS นั้นต้องแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์ เช่น สี, ขนาด และระยะห่างระหว่างตัวอักษร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่กำหนดขึ้นมาโดย HTML Coder ที่เป็นผู้กำหนดรูปแบบโครงสร้างโดยรวมของเว็บไซต์
               ในส่วนของนักพัฒนาโปรแกรม  จะต้องทำการรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงการสร้างช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ และทำให้เว็บไซต์มีการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในส่วนของระบบงานสนับสนุน หรือที่เราเรียกกันว่า back end นั้นจะอยู่ในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีของเซิร์ฟเวอร์, ฐานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการด้วย และในทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้นจะต้องสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ และเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างราบรื่น
                รูปแบบของหน้าเว็บไซต์นั้นจะเป็นผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยินยอม และยืนยันในเรื่องของการดีไซน์ เช่น การจัดหา และปรับแต่งรูปภาพให้ดีที่สุดก่อนที่จะนำมาใส่บนเว็บไซต์ และจากนั้นจะเป็นการดำเนินงานไปตามขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละหน้าเพื่อให้เว็บไซต์นั้นเสร็จสมบูรณ์
                ข้อความที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นั้น มาจากการรวบรวม และเรียบเรียงข้อความความต้องการ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการทดสอบการทำงานของระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า จะไม่มีการติดขัดในส่วนต่างๆ และเพื่อเป็นการแก้ไขในสิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และคล่องตัวในทุกๆ หน้า
                จากนี้จะเป็นการเริ่มขั้นตอนของการรวบรวม และบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องกำหนดแนวทางของงานชิ้นต่อไปสำหรับองค์กร (Style guide) และเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเมื่อใกล้จะสิ้นสุดกระบวนการทำงาน เราจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งทำการทดสอบในรูปแบบของการใช้งานจริง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มากขึ้น จะได้ทำการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ในตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TSUWebDeveloperความเห็น (2)

morning_glory
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

แนะนำหนังสือเล่มหนึ่ง ที่คนทำเว็บไซต์ควรได้อ่านครับ ชื่อว่า
"คลิกไม่ต้องคิด" (Don't make me think)

ติดอันดับขายดีใน amazon.com ในเรื่องการพัฒนาเว็บ
จนมีคนไทยรีบไปแปลมา  เล่มแปลอ่านแล้วก็สนุกและได้ความรู้ดี

เนื้อหาจะเกี่ยวกับ การรออกแบบให้ผู้ใช้ ใช้งานง่ายเป็นหลัก
มีสอนทั้งเรื่องโครงสร้าง เรื่องกระบวนการ เรื่องดีไซน์
เป็นการเสริมจากความรู้เทคนิคที่ใครๆ ก็รู้ เช่น HTML,CSS

pywn
IP: xxx.28.66.23
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำ และหวังว่าคงได้รับคำแนะนำดีๆ อย่างนี้อีกในโอกาสต่อไป