GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มหาวิทยาลัยติดดิน

มหาวิทยาลัยติดดิน


          วันนี้ (6 ก.ย.48) ผมร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ มวล.   ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร (อธิการบดี มจธ.)   เป็นกรรมการด้วย   ท่านเล่าเรื่องงานของ มจธ.   ว่ามีด้านชุมชน   และชุมชนที่เน้นที่สุดคือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเข้าไปร่วมกับกลไกในชุมชน/ท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา   สิ่งแวดล้อม   เยาวชน  ฯลฯ


          ผมคิดว่านี่คือตัวอย่างที่ดีของการทำหน้าที่ต่อสังคมอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย   น่าจะเป็นภารกิจ “ภาคบังคับ” คือทุกมหาวิทยาลัยต้องกำหนดให้ตัวมหาวิทยาลัยเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบ   มีการร่วมกิจกรรมกันช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกัน


          เรื่องราวของการริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารมหาวิทยาลัยของ ดร. กฤษณพงศ์มีอีกมากมาย   ผมจะเอามาเล่าอีก


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         6 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3557
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)