ระบุนักจัดการความรู้เป้าหมายสำหรับตลาดนัด29ก.ย.

เป็นระบบเปิด ยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งเรียนรู้

การจัดการความรู้เป็นการเพิ่มทุนทางปัญญาคือ พัฒนาคนโดยใช้การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นเครื่องมือ ดังนั้น ในวงเรียนรู้ คุณวิจัยและคุณอำนวยของแต่ละพื้นที่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีกี่คนรวมทั้งคุณกิจระดับเครือข่าย กลุ่มและสมาชิก แต่ละระดับมีกี่คน ใครบ้าง?

แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ตามเป้าหมายของงานที่ต้องการบรรลุ ก็พัฒนาตนเองและร่วมกันพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ เป็นระบบเปิด ยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งเรียนรู้

ตลาดนัดความรู้วันที่ 29 คุณวิจัย คุณอำนวยและคุณกิจต้องชัดเจนในเป้าหมายของงานที่ต้องการบรรลุ ต้องชัดเจนในบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย            นำประสบการณ์อันนั้น(บทบาทที่ตนเองรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานจนประสบผลสำเร็จ         น่าชื่นชม ไม่จำเป็นต้องประสบผลเลิศ)มาแลกเปลี่ยนกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)