องค์ประกอบของ e-learning

ตุ๊ก
e-learning

e-learning 

คำถามสำหรับวันนี้ e-learning คืออะไร องค์ประกอบสำคัญมีอะไร เมื่อมีการตั้งคำถามเราก็ต้องค้นหาคำตอบ วิเคราะห์ จดบันทึกกันเลยค่ะ

e-learning คือการเรียนรู้แบบออนไลน หรือ e-learning การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียงวิดีโอและ มัลติมีเดีย อื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทุกคน สามารถ ติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน ในชั้นเรียน ปกติ โดยอาศัยเครื่อง มือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียน สำหรับทุกคน, เรียนได้ ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีส่วนสำคัญ 4 ส่วน
โดยแต่ละส่วนต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม เมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วทำให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงาน ประสานกันได้เป็นอย่างดี

       1. Content Delivery in Multiple Formats
       ส่วนประกอบแรกของ e-Learning ก็คือ เนื้อหาวิชา ที่จะนำมาสร้างเป็น E-Content ซึ่งจะได้มาจากอาจารย์ผู้แต่ง / อาจารย์ผู้สอนในเนื้อหานั้น ๆ โดยต้องนำเนื้อหาดังกล่าวมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียสื่อผสมเพื่อที่จะสามารถ เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตได้

       2. Management of Learning Experience
       ส่วนนี้จะเป็นส่วนของระบบการจัดการอีเลิร์นนิ่งหรือ LMS (Learning Management System) เป็นซอฟต์แวร์
์ที่เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการจัดการระบบการเรียน (Database Application Software) หน้าที่หลัก ๆ ได้แก่ การวางแผนการเรียน, การลงทะเบียนผู้เรียน, การเผยแพร่การเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต, การติดตาม ผลการเรียนของผู้เรียน, การวัดผลซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเข้ามาช่วยในระบบการจัดการของระบบการเรียน

       3. Networked Community of learners
       การสร้างชุมชมของการเรียนรู้ เนื่องจากเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งเป็นการเรียนรู้โดยการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       4. Content Developers and Experts
       ส่วนสุดท้ายก็คือ ส่วนขอวผู้เชี่ยวชาญหรือผู้พัฒนาเนื้อหาวิชา

แหล่งข้อมูล : http://www.thai2learn.com

เราต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยรัตน์ กัลยา

คำสำคัญ (Tags)#e-learning

หมายเลขบันทึก: 35533, เขียน: 25 Jun 2006 @ 14:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)