เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีการนัดแนะกับชุมชนกันเอาไว้แล้วว่า จะมีการนัดทำประชาคมเรื่องโรคไม่ติดต่อร่วมกัน ทีมวิทยากรเดินทางมาถึงที่ทำงานตั้งแต่เช้า แต่ต้องรอทีมงานอีกบางส่วนที่ยังเดินทางมาไม่ถึง จึงจะเริ่มการพูดคุยอย่างเป็นทางการได้ งานก็เริ่มจาก ท่าน ผอ. เข้ามาเปิดการประชุม แล้วจากนั้นก็ดำเนินการต่อโดยท่านวิทยากรและทีม ช่วงเช้ามีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10 - 12 คน เข้าๆ ออกๆ (ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดภาระกิจอื่นนอกห้องหรือเปล่า) บรรยากาศของการพูดคุยดูเป็นกันเอง เนื่องจากทีมวิทยากรเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป และมีความเป็นกันเอง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ และคุณลิขิต (ก็ต้องตกเป็นของเราอีกแล้ว อยากลองเปลี่ยนหน้าที่ดูบ้างจัง) การทำประชาคมครั้งนี้ ท่านวิทยากรบอกว่าท่านจะนำหลักของ KM มาใช้ คือ ให้ถือว่าทุกคนมีความรู้อยู่กับตัว อย่าเอากรอบของเราไปใส่ให้เขา แล้วให้ใช้กระบวนการของ AIC ในครั้งแรกนี้ สิ่งที่ได้น่าจะเป็น A คือ ให้เขาบอกสิ่งที่เขารู้สึกภาคภูมิใจ และบอกสิ่งที่เขารู้สึกไม่ภาคภูมิใจ โจทย์หลักของวันนี้มีแค่นี้ และถึงเวลาเที่ยง รับประทานอาหารกันจนอิ่นท้อง เตรียมตัวพบกับประชาคมสุขภาพ ที่ชุมชนต่อค่ะ