ขอต้อนรับท่านผู้อ่านเข้าสู่การแข่งขันอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ

การแข่งขันที่มีกฎกติกาอันเป็นธรรมภายใต้ความตกลงที่เท่าเทียมของผู้ร่วมแข่งขัน ???

การแข่งขันที่เดิมพันไว้ด้วยวิถีชีวิต   การทำกิน   และปากท้องของผองเพื่อนร่วมชาติ

และการแข่งขันที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณ...ตลอดไป

ENJOY THE SHOW...!!!

ถึงเวลาแล้วหรือที่ประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการค้าในลักษณะเปิดเสรีกับต่างประเทศ. . . ?

การดำเนินการค้าและการบริการในลักษณะเปิดเสรีกับต่างประเทศนั้น  เท่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยเองน่าจะพอรู้ตัวแล้วว่า ณ ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะดำเนินการการค้าและการบริการในลักษณะดังกล่าว  เนื่องจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลมิได้เป็นไปตามลักษณะของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยขณะนี้เต็มไปด้วย SMEs หรือไม่ก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่หลังภาวะเศรษฐกิจล้มละลายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ดังนั้นรากฐานทางเศรษฐกิจของเราจึงยังไม่มั่นคงพอที่จะรองรับการเข้ามาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างชาติ  ข้อแลกเปลี่ยนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างชาตินั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบตามแต่จะเรียกร้องกันได้  และที่น่าสนใจคือบางประเทศถึงขนาดเรียกร้องสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  อีกทั้งบริษัทของต่างชาติที่เตรียมตัวเข้ามาประกอบการในประเทศไทยนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทั้งเรื่องเทคโนโลยีและวิทยาการทั้งสิ้น  สินค้าเกษตรราคาถูกจากจีน  เทคโนโลยีการให้บริการ Logistic และโทรคมนาคมของญี่ปุ่น  ระบบการธนาคารรูปแบบใหม่จากสหรัฐอเมริกา  และอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ระบบเศรษฐกิจของไทยทั้งสิ้น  แล้วเราจะมีมาตรการใดมารองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้

แม้รัฐบาลจะแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อชาวโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมเพียงใด  แต่หากพิจาณณาให้ดีแล้วจะพบว่ามีอยู่ไม่กี่กลุ่มบริษัทที่สามารถนำไปหยิบยกเป็นจุดขายได้  ทั้งที่จริงแล้วยังมีผู้ประกอบการของไทยอีกเป็นจำนวนมากรู้ตัวว่าการเปิดการค้าเสรีกับต่าง ประเทศจะเกิดผลกระทบต่อตนเองแต่กลับไม่รู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร  ดังนั้นการเปิดการค้าเสรีโดยทำให้กลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มในประเทศได้รับผลประโยชน์ก็มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง

ดังนั้น  การเปิดการค้าเสรีย่อมสร้างผลกระทบในเชิงลบทั้งต่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่เคยริเริ่ม  และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เพิ่งจะเริ่มต้น  รัฐจะคุ้ทครองเกษตรกรอย่างไรหากประเทศคู่สัญญายังคงให้การสนับสนุนเกษตรกรของเขาอยู่  รัฐจะมีช่องทางส่งเสริม SME ของไทยให้แข็งแรงพอที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู่ต่างชาติได้  รัฐจะสามารถกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการค้าเสรีให้ทั่วทุกภาคส่วนได้อย่างไร  เหล่านี้ยังเป็นเพียงคำถามของคนไทยไม่กี่คำถามที่เกิดตามมาหลังจากการตัดทำ FTA  ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาเปิดเขตการค้าเสรีจึงต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งกับผลประโยชน์ของชาติที่จะได้รับและที่อาจต้องสูญเสียไป

ดังนั้นในเกมการแข่งขันนี้  ผู้แข่งขันหน้าใหม่อย่างเราจะดำเนินเกมอย่างไรให้บอบช้ำน้อยที่สุด  และจะวางแผนการอย่างไรให้มีชัยในการเดิมพันครั้งหน้า  การแข่งขันที่ผ่านๆมา คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดี

นรุตม์  เจียมสมบูรณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

25 มิ.ย. 2549