ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ปี 2549 ณ เรือนกระดังงา รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18-19 มิถุนายน 2549

ภาพรวมในห้องทำกิจกรรมกลางคืน 

ภาพรวมหลังทำกิจกรรมภาคกลางคืนทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง

รับประทานอาหารเย็น 

เวลารับประทานอาหารเย็น

ริมระเบียงน้ำ 

ซ้อมร้องเพลงทำบายศรี ณ ริมระเบียงน้ำ

2 หนุ่ม 3 สาว 

สองหนุ่มหล่อกับ 3 สาว

 สาวสาว

กลุ่มสาวๆน่ารัก

 ก่อนเดินทาง

ก่อนเดินทางหน้าคณะ ริมทางเดิน

ก่อนรับประทานอาหารเย็น 

ก่อนรับประทานอาหารเย็น

ภาพหลุด 

ภาพแบบไม่เป็นทางการ..

 น้องใหม่

น้องใหม่ที่มาร่วมทำกิจกรรม