รวมพลคนพัฒนา QA สำนักงานเลขานุการ

การรวมตัวกันที่หัวใจแห่งการพัฒนางาน การพัฒนางานที่เริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจริง ผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง

        ผมได้จัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ ขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2548 จากการเชิญชวนทางโทรศัพท์ และหลายคนกำลังยุ่งเรื่องการตั้งงปม. 2549 รวมทั้งตัวผมด้วย ส่วนหนึ่งจากการที่ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office KM 4 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเกษตรฯ , คณะมนุษยศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ มีหน่วยประกันคุณภาพของมน. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงมาให้โดยตลอด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันที่หัวใจแห่งการพัฒนางาน การพัฒนางานที่เริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจริง ผมเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง วันนี้องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ ในส่วนของปฏิบัติการที่ดี และเกณฑ์การตัดสินได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากที่ประชุมในระดับหนึ่ง บางหน่วยงานได้ส่งข้อมูลที่หน่วยงานมีตามเกณฑ์การตัดสินมีอยู่มาให้ผมแล้ว เช่น สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ , สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขฯ ,สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย , สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ , สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง สามารถส่งมาได้เลยครับ เพื่อจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน QA ของสำนักงานเลขานุการ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญา

         หน่วยงานที่ส่งมาให้ผม และมีความรู้ระดับ 5 ดาว  (มีครบตามเกณฑ์การตัดสิน 5 คะแนน) แล้ว ส่วนใหญ่เป็นงานนโยบายและแผน อาทิเช่น สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ , สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย , สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ครับ วันนี้มีหลายหน่วยงานที่มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงานแล้ว ถ้าได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชุมชนสำนักงานเลขานุการ

          ขออภัยสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการทุกท่านที่ผมได้นัดคุยกันวันที่ 16 กันยายน ขอเลื่อนออกไปก่อน หรืออาจจะหาโอกาสคุยกับทุกท่านในการประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างก็ได้ ผมจะพยายามหาเวลาได้พูดคุยกับสมาชิกทุกท่านแบบ F2F บ้างครับ

                                                                    บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมเลยครับคุณบอย ผมขอชื่นชมทุกคนเลย

มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะครับ