Learning Organization : หมั่นสังเกตุเพื่อเรียนรู้จากผู้บริหาร

ถ้าเรามีโอกาสอยู่ใกล้ ๆ กับผู้บริหารเก่ง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดี ๆ เราต้องควรหมั่นสังเกตุท่านโดยเฉพาะเวลาที่ตัดสินใจเรื่องใด กับคนใด ท่านมีวิธีการอย่างไร..?

ผู้บริหารที่เก่งวัดได้จากการศึกษาและความสำเร็จ

ผู้บริหารที่ดีวัดได้จาก "คุณธรรม" ทั้งการงานและชีวิตส่วนตัว

ดังนั้นเมื่อในบริษัทหรือในองค์กรเกิดสภาวะใดก็ตาม โดยเฉพาะสภาวะวิกฤต เกิดปัญหา หรืออะไรต่าง ๆ นานา เราต้องคอยหมั่นสังเกตพฤติกรรมในการตัดสินใจของผู้บริหารเสมอ ๆ ว่าเมื่อตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดออกมาแล้ว พฤติกรรมองค์กรภายในบริษัท หรือพฤติกรรมส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นปรับเปลี่ยน แตกต่าง ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร

การเรียนรู้จากผู้บริหารนั้นเปรียบได้กับเป็นการเรียนลัด "ทักษะการบริหาร (Management Skills)"

การเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทนี้ เราจะได้เปรียบมากกว่าการอ่านหนังสือ เพราะเราจะได้เห็นบริบทก่อนและหลังการตัดสินใจของผู้บริหารว่า สภาวะการณ์ต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจเป็นอย่างไร เพื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วเป็นอย่างไร

สิ่งที่สำคัญที่จะต้องไม่ลืมคือ เราจะต้องทำการจดบันทึกเล็ก ๆ ไว้ทั้ง BAR และ AAR (Befor and After action review) เพื่อที่จะเปรียบเทียบจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยเฉพาะ อารมณ์ ความรู้สึกของทั้งเรา เพื่อนร่วมงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะสังเกตุพฤติกรรมองค์กรก่อนและหลังการตัดสินใจ

ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะออกมาบวกหรือลบ ดีหรือไม่ดี ไม่ว่าจะออกมาในด้านใดเราก็ได้เรียนรู้ทั้งนั้น

ขอเพียงเราสังเกตุไว้เสมอว่าเมื่อใดที่ผู้บริหารเฉย หรือไม่เฉย นิ่ง ไม่นิ่ง ไม่ว่าผู้บริหารจะทำอะไรเราต้องหมั่นใส่ใจไว้เสมอ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดการจัดการความเห็น (0)