. ครูบ้านนอก .


ครูผู้สอน
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
Username
matecomputer
สมาชิกเลขที่
89153
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

อนุบาล     - โรงเรียนบ้านห้วยมุด  ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร

ประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านห้วยมุด  ตำบลทุ่งตะไคร  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร

มัธยมศึกษา   - โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ปริญญาตรี   - มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  (มศว.ภาคใต้) อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต -   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การทำงาน

พฤษภาคม  ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

  -  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  บริษัท  บัส  คอมพิวเตอร์แอนด์เซอร์วิส  จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

พฤษภาคม  ๒๕๕๓  -  ปัจจุบัน

  -  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รับผิดชอบงานสอน  วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  -  รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต  

  -  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

  -  ซ่อมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

ธุรกิจส่วนตัว

-  เจ้าของร้าน เพื่อนรัก  คอมพิวเตอร์ (จำหน่าย ซ่อม  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์) ตลาดเขาปีบ  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี