จากการที่คณะกรรมการควมคุณภายในไม่ได้มีการประชุมเกือบ 2 ปี หัวงานต้นทุน รายได้มาสรุปแบบฟรอม์ที่ต้องไปดำเนินการตั้ง ปอ1 ปย1 ปอ2 ปอ2-1 คย3 คยติดตามผล ยินฟังมากผู้เข้าประชุมเริ่มงงและเครียด ท้ายที่สุดประธานสรุปให้ดูแนวทางรายงานที่ผ.อส่งให้กรมเมื่อวันที่ 7มี.ค49แล้วทำต่อเป็น เม.ย-ก.ย ส่วนหน่วยงานไหนจะทำกิจกรรมความเสี่ยงใหม่ให้Up Dateถูกต้องให้เป็นแผนของปี 50 พร้อมทั้งให้คุณประจบไปดูระบบป้องกันความเสี่ยงของกรมอนามัยก่อนมาสรุปว่าคณะกรรมการชุดนี้ควรนำทีมเป็นดูงานที่ไหนดี ทุกคนเห็นด้วยอย่างยิ่ง