ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องการใช้เงินงบประมาณ ส่งเรื่องไปให้ผู้รับผิดชอบๆไม่เข้าประชุมจึงถูกเชิญเข้าประชุมแทน จึงได้ทราบทั้งแผนและการใช้เงินที่ผ่านมา1-3ไตรมาส เคยฟังจากที่ประชุมเหมือนกับให้ทุกหน่วยเร่งใช้เงินงบประมาณ  ตอนนี้การเป็นว่าตัวชี้วัดของผลผลิตที่2และผลผลิตที่5 รวมทั้งเงินโครงการวิจัยต้องไปกันเงินไว้ 6%เพื่อส่วนคืนกรม(ก.พ.ร กำหนด)ทุกหน่วยกับไปดู ให้เปลี่ยนไปใช้เงินบำรุงแทน  ทำให้สงสัยข่าวลือว่า รัฐบาลถังแตก น่าจะมีมูล