ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

  ติดต่อ

  1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
  2. ประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  3. ออกแบบการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้
  4. สนใจที่จะเรียนวิชานี้มาก และจะตั้งใจเรียนมากๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพทาย ไชยจินดา

หมายเลขบันทึก: 35151, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-08 23:40:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #cai#ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)