• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

  1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
  2. ประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  3. ออกแบบการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นได้
  4. สนใจที่จะเรียนวิชานี้มาก และจะตั้งใจเรียนมากๆ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 35151
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)