INVENTORY REPORTS

เราได้พูดคุยกันในการแก้ไข้ปํญหาการบริการที่มีผลกระทบกับผู้ป่วยเพื่อเสนอความเห็นต่อไป ได้ข้อสรุปหลายประเด็น หนึ่งในความเห็นคือใช้ระบบInventory Reportsในการบริหารเวชภัณฑ์ ท้ายที่สุดได้สัจธรรม จงเปลี่ยนตัวเรา ดีกว่าไปเปลี่ยนผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันบำราศนราดูรความเห็น (2)

IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 

แม่นแล่วหนูๆเอ่ย.

หึๆ เขียนได้ตรงใจ แก้คนอื่นให้ตรงใจเรายากเย็นแสนเข็ญ อย่าเพิ่งท้อ สู้ๆ นะครับ