ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

ยิ่งมณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้เรียน CAI ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  2. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากยิ่งขึ้น
  3. สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน yingmaneeความเห็น (0)