GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความคาดหวังและตั้งใจกับการเรียน CAI

  1. สามารถนำความรู้ที่ได้เรียน CAI ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  2. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากยิ่งขึ้น
  3. สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35153
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)