ความเห็น 41530

คณะกรรมการควบคุมภายใน

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 
ระบบความเสี่ยงของทางราชการจะแตกต่างกับการทำHA เน็กน้อย    คงต้องช่วยกันปรับตามFormat ค่ะ