ผมไป แนะนำ การทำ LO & KM ที่ รร เอกชน ชื่อดัง แห่งหนึ่ง ครูมาอบรม 60 คน  (จริงบอกไว้แค่ 40 คน)

ผม อบรม สองวัน  มีการทำ role paly  และ ทำ "ขันโตก" (World cafe)  ให้ด้วย

ครูที่นั่น น่ารักมาก   แค่ฟังวันแรก  ก็ปิ๊ง   เอาไปใช้เลย  ตั้งแต่เย็นวันแรกที่เรียน และ เช้าของวันที่สองก่อนมาเข้าห้อง

ผลการ show&share มีมากมาย  ผมขอ เอาเท่าที่จำได้  เช่น

คนแรก :    เป็นครูปกครอง   เด็กมาสาย 50 คน เพราะ ฝนตก รถติด  ท่านบอกว่า ปกติ ท่านจะโมโหจิตเกิด  แต่ พอ มาเจอคำแนะนำ เรื่อง ขันธ์ห้า  การดูจิต  โทษของการจิตเกิดเป็นอกุศล   และ VOJ  ท่านก็บอกตนเองว่า ตั้งสติ   และ  อย่ามอง "คำตอบเดียว"   คือ แต่ก่อน จะ มองมุมเดียว ว่าเด็กไม่ดี  ฟุ้งซ่านไปว่า  ทำไมมาสาย

พอจิตสงบ   ท่านก็เริ่มคุยกับเด็ก   ค้นพบว่า ปัญหามาสาย  ส่วนใหญ่มาจาก พ่อแม่ โอ้เอ้บ้าง พี่น้องที่ร่วมทางมีปัญหาบ้าง   รถของพ่อไม่ค่อยดี ทำงานกันหนักจนไม่มีเวลาดูแลรถ   ฯลฯ   

เป็นเมื่อก่อน เด็กพูดอะไร  ก็จะคิดในใจว่า "โกหก โกหก" 

 

คนสอง : เด็กนักเรียน ที่อยู่ชั้นบน เล่นกันดัง ตึงตัง กระแทกดังจนถึงชั้นล่าง ที่ผมกำลังเป็นวิทยากร ให้ครูท่านนี้และครูอีก 59 คนอยู่   ดังมาก หนวกหู   ท่านบอกว่า กำลังจะโมโห  แต่ก็นึก ถึงที่ ผม สอนแบบ เล่นละคร role play เรื่อง "รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ" ได้     รีบดูจิต  โอปนยิโก ดูจิตตนเองก่อน   เก็บคะแนน "สติ" สะสม  ไว้ก่อน

และเห็นผมนิ่งๆ ไม่ว่าอะไร   แถมผมยังบอกว่า "อย่าส่งจิตออกนอก  ข้างนอกหนวกหู  ใจเราอย่าหนวกหู   เด็กผู้ชาย ถ้าไปซน  มันก็ผิดธรรมชาติครับ" 

ผมก็เสริมให้ว่า  อย่าโทษเด็ก  ให้นึกถึง คำสอน ของครูสมพรสอนลิงเอาไว้   ความยากในการสอนอยู่ที่เรา (ครู) 

คนสาม :  กลับไปสอนเด็ก แว่บออกไป แล้วกลับมาอบรมต่อ   ท่านบอกว่า   พอไปสอน เห็นเด็กหลายคน ไม่สนใจที่ท่านพูด  กำลังจะ ยัวะแล้ว  แต่ นึกที่ ลิงของครูสมพร  ตาลิงไม่ได้มอง ไม่ได้ฟังที่ครูสมพรสอนเลย  แต่พอให้ทำ ลิงมันทำได้

ท่านก็เลยไปถามเด็กแต่ละคนว่า ทำไมเวลาท่านสอนจึงไปฟัง  เด็กบางคนบอกว่า รู้แล้ว อ่านมาแล้ว  บางคนบอกว่า ฟังอยู่แต่ไม่มอง (ท่านบอกว่า เหมือนลิงของครูสมพรจริงๆ ตาไม่มองแต่ทำได้)  บางคนบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับครู เพราะ มีหนทางอื่นๆ อีก 

ครูก็เลยถึงบางอ้อ  และ บอกว่า  ไม่เคย show&share กับเด็กในห้องเลย    ท่านเอาแต่ใจตนเองมาตลอด

ผมเสริมว่า  "นี่แหละ ทุกข์  ครูที่ไม่รู้จักจิตว่าง  จะขาด พรหมวิหารสี่  และ ตกนรกก็เพราะเอาแต่สอนตอนจิตเกิดอกุศลนี่แหละ  

คนที่สี่ :  ท่านบอกว่า  กลับไปบ้าน เจอสามี ก็ได้เอาเรื่อง VOJ (ที่ผมเรียกว่า อีวอก)  นี้ ไปใช้ทันที    สงบกับสามี กับลูกๆ ได้มาก 

*****************************************************************

สอนคนอื่นๆ มาเป็นแสนๆๆๆๆๆๆๆๆๆชาติ  ลืมสอนตนเอง

เรียนรู้จิตใจตนเอง  สอนใจตนเอง ดูจิตตนเอง นี่แหละ หัวใจของการเรียนรู้

คิดจะทำ LO & KM หาก ไม่รู้จัก ดูจิต ตามความคิดตนเอง  ก็ทำไปได้แค่ งั้นๆ  ไม่ยั่งยืน (sustainable) แถมไม่พอเพียงอีกต่างหาก