1.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

 ตอบ ฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟต์แวร์

2.ฮาร์ดแวร์คืออะไร

 ตอบ ชิ้นส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์

3.ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

 ตอบ มี ซีพียู ส่วนนำเข้า ส่วนแสดงผล และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

4.ส่วนประมวลผลประกอบไปด้วยอะไร

 ตอบ แผงวงจรหลัก ชิพประมวลผล หน่วยความจำ

5.แผงวงจรหลัก เรียกว่าอะไร

 ตอบ เมนบอร์ด หรือ มาเธ่อบอร์ด

6.อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ คืออะไร

 ตอบ เมนบอร์ด

7.อุปกรณ์ท่สำคัญต่าง ๆ บนตัวเมนบอร์ด คืออะไรบ้าง

 ตอบ แรม ไบออส อินพุท เอาท์พุท

8.Slot มีไว้สำหรับอะไร

  ตอบ มีไว้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก

9.อุปกรณ์นำเข้าสู่ CPU มีอะไรบ้าง

 ตอบ คีย์บอร์ด เม้าส์ แทร็กบอล

10.อุปกรณ์การเก็บข้อมูลได้ปริมาณามก ๆ ฟังวิทยุและฟังเพลงได้ในปัจจุบันคือ

 ตอบ USB Handy drive MP3