22 มิถุนายน 49 บริษัทเมดิทอปจำกัด ร่วมกับบริษัทเมดวันจำกัด ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านโลหิตวิทยาให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านโลหิตวิทยาในโรงพยาบาลแถวๆภาคใต้นี่เองค่ะ
บริษัทเชิญ ผศ.นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า(หัวหน้าหน่วยงานของพี่เม่ยนี่เอง) ให้ช่วยบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ผลการทดสอบทางโลหิตวิทยาในการดูแลรักษาผู้ป่วย และ พี่เม่ยบรรยายเรื่องการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา โดยให้เวลาทั้งวันในการบรรยาย พี่เม่ยประเมินคร่าวๆดูแล้ว..โห!..เห็นทีว่าก็ต้องรับผิดชอบการบรรยายกันอย่างน้อยคนละ 2.5-3 ชม.
พี่เม่ยลองทบทวนในใจ แล้วนำมาคิดดังๆในบันทึกนี้ก็พบว่า การจัดอบรมแบบที่มีการบรรยายยาวเหยียด แล้วเปิดให้ผู้ฟังซักถามหลังจบการบรรยาย ก็จะไม่ค่อยมีผู้ใดกล้าหาญชาญชัยลุกขึ้นถาม อย่างมากก็เขียนคำถามใส่กระดาษขึ้นมาส่งให้เราตอบ.... พอเสร็จสิ้นการอบรมก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป  พกพาความรู้ที่ได้เพิ่มไปแบบอัดแน่นไปเต็มกระเป๋า แล้วก็อยู่ในกระเป๋าต่อไปเรื่อยๆ....
พอดีมีโอกาสได้ปรึกษากับผู้จัดการอบรม จึงขอเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เอาเป็นว่าบรรยายช่วงเช้าแบ่งกันคนละหนึ่งชั่วโมงก็พอ ช่วงบ่ายจัดเป็นวงเสวนาโต๊ะกลม  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และซักถามวิทยากร  หรือซักถามกันเองได้อย่างอิสระ น่าจะดีนะ! เนาะ!... ผู้จัดเห็นด้วยค่ะ
     บรรยากาศช่วงเช้าก็เป็นดังคาด ผู้พูดก็พูดไป ผู้ฟังก็ฟังไป ยังไม่มีคำถามใดๆเกิดขึ้นในช่วงเช้า   แต่พอช่วงบ่ายเท่านั้นเองค่ะ  เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับคำถามและการตอบจากวิทยากรแบบง่ายๆสบายๆ  ประเด็นปัญหาอื่นก็ค่อยๆทะยอยเรียงแถวกันออกมา  บางคำถามก็มีเพื่อนๆกันเองช่วยตอบ แถมมีข้อสังเกตจากประสบการณ์มาฝากกันด้วย หน้าที่ของวิทยากรก็คือหาเหตุผลมาอธิบายจุดสังเกตนั้นๆให้สอดคล้องกับทฤษฏี 
     สนุกสนานและได้ประโยชน์มากค่ะ จนผู้จัดฯยิ้มแก้มปริ เดินมากระซิบบอกว่า "ติดใจ" การจัดการอบรมแบบนี้มากเลย ผู้เข้าอบรมก็ชอบ วันหลังจะทำแบบนี้อีกดีกว่า...
พี่เม่ยอมยิ้ม...ไม่ยอมบอกความลับให้รู้หรอกค่ะ...ว่าเรานำวิธีของการจัดการความรู้เข้าไปให้กลุ่มผู้เข้าอบรมได้ใช้แล้วโดยไม่ให้เขารู้ตัว นั่นคือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับ เพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองค่ะ
ได้ของแถมด้วยค่ะ คือพี่เม่ยก็ได้มีโอกาสฝึก อำนวย วงเสวนาในเนื้องานที่ตัวเองถนัด (ก็ hemato หรรษาไงคะ) ได้อีกครั้งหนึ่ง  นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ  
ดีใจจริงๆค่ะ ที่ได้มีส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้กับชาวห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา......
ในรูปแบบ...ธรรมชาติค่ะ..ธรรมชาติ!...