การเริ่มต้นชีวิตวิจัยในสมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีช่วยวิจัย ได้รับมอบหมายให้ช่วยงาน รศ.ดร.นิมิตร วรสูตร (ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจะเครื่องมือต่าง ๆ ในสนามอุตุฯ ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าไร่และจดบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือหลายชนิด ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ถาดน้ำระเหย เปลี่ยนกระดาษเครื่องวัดพลังงาน แสงอาทิตย์ วัดอุณหภูมิยอดหญ้า จากนั้นจึงกลับหอพักและเตรียมตัวไปเรียนหนังสือต่อไป

 

การนำใช้ข้อมูลนั้นมีความซับซ้อนเกินความเข้าใจของนักศึกษาเกษตรในชั้นปี 3 หลายด้าน ได้แต่วัดตามที่อาจารย์มอบหมาย แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานมีค่ามากมาย และยังติดตัว มาถึงปัจจุบัน ได้แก่

๑. การที่คณาจารย์สอนให้มีความเคารพการทำงานของตนเอง ตรงต่อเวลาในการตรวจวัดเครื่องมืออุตุฯ ทุกวันไม่มีวันหยุด

๒. สอนให้มีความเคารพใน การทำงานของระบบธรมชาติ เชื่อมโยงกับระบบของเกษตรกรและชาวบ้าน เพราะข้อมูลที่วัดได้จะถูกนำไปใช้งานเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้ระบบเกษตรดีขึ้น

 

จึงทำให้มีความเข้าใจและขึ้นใจเสมอว่าต้องทำงาน ให้ดีที่สุด เพื่อให้ผลงานวิจัยของเราช่วยเหลือชาวบ้านได้ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวกันกับปัญหา