เมื่อทางกลุ่มได้กรอบแนวคิดของการทำวิจัยตามแนว R2R แล้ว คุณกิจในกลุ่มก็ขอไปทำงานที่ห้องสมุดเพราะต้องการไปค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคุณกิจกลุ่มนี้ก็กลับมาพร้อมหอบหนังสือกองโตมานั่งช่วยกันดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างและสามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในครั้งนี้ได้บ้าง

       หลังจากได้ทบทวนวรรณกรรม สิ่งกลุ่มต้องมาช่วยกันคิด คือ วิธีการดำเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล "พี่แดง"เป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในแผนกสูติกรรมเป็นคุณกิจที่ไม่มีชื่อในการอบรมแต่เป็นคนที่มีความต้องการอยากเข้ามาอบรมเรียนรู้ พี่แดงเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่อยากมาพี่แดงจะมาทำงานแต่เช้า และรีบไปช่วยงานที่ ward เช็ดสะดือเด็กและทำงานประจำอื่นๆ ช่วยเพื่อนร่วมงานก่อน จากนั้นก็รีบมาที่ห้องประชุมด้วยท่าทีที่สดชื่นสดใสมาก พี่แดงมักมาพร้อมเสียงเฮฮา ใบหน้ามีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะเสมอ เมื่อตอนพักเที่ยงพี่แดงก็หายไปอีก..เรามาทราบทีหลังว่ารีบไปช่วยจัดยาและแจกยาผู้ป่วยที่ ward....

       จากเรื่องเล่าพี่แดงทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก เมื่อพี่แดงกลับเข้ามาสู่กระบวนการของกลุ่มต่อ ก็จะมีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนของตนเสมอ นี่เป็นเพียงหนึ่งคุณกิจที่นำมาเล่าเรื่อง