การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้กับทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานั่นเองซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เราก็จะต้องทำการศึกษาในเรื่องที่เราสนใจและมีความสุขกับสิ่งนั้น