วันแห่งความหวังคือวันที่พวกเราหวังว่าจะทำ sar ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการต่างๆ