ใครเป็นคนการเงินเหมือนเราบ้าง  ทำ  QA  และ  KM  เสร็จหรือยัง