คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

  ติดต่อ

  ความคาดหวังและความตั้งใจ  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  หมายถึง  วิถีทางของการสอนรายบุคลลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เหมาะสม 
     สิ่งที่คาดหวังกับการเรียนวิชานี้  คือ
1. เข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพและนำ ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงิน

หมายเลขบันทึก: 35107, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:11:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สุเนตร#เสาร์เงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)