GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

ความคาดหวังและความตั้งใจ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  หมายถึง  วิถีทางของการสอนรายบุคลลโดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะจัดประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนื้อหาตามลำดับที่ต่างกันด้วยบทเรียนโปรแกรมที่เหมาะสม 
     สิ่งที่คาดหวังกับการเรียนวิชานี้  คือ
1. เข้าใจความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. เข้าใจหลักการและทฤษฎีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพและนำ ไปใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สุเนตรเสาร์เงิน
หมายเลขบันทึก: 35107
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)