เพื่อนไม่รอ   เพราะเพื่อน ๆ ทำเสร็จแล้ว        เรายังต้องรอค้นหาข้อมูล  เครื่องคอมฯนี้ค้นหาช้ามาก