ชีวิตที่เรียนรู้ตลอด

แผนงานนำเสนอ

    เป็นอีกวันที่ยังอยู่ในช่วงการนำเสนองานวิจัยซึ่งวันนี้เป็นการนำเสนอของพี่เพ็ญประภา เป็นนักศึกษาที่มาจากมหาลัยแห่งชาติลาวโดยพี่เขาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เวียงจันทร์เมืองวังเวียง  ( Ecotourism Managent in Vangvieng District Viertiane Province Lao PDR )

problem

1.Increasing number of tourish are having and effecting natural in an sustainable way.

2.Inexpericened in managing Ecotourism.

3.The community are not undertand exactly about Ecotorism.

Objective

1.To study the method of ecotourism management

2.To study enocorage community to understand exactly about Ecotorism.

3.To enocorage rage communit to conserue their enviromment and  culture

4.To develop the Method for Ecotorism.

Keyword

 Ecotorism, Matural, Resource,Management, Sustainable.

Methodology

1.Black ground in for 4week

2. Survey (fammal,interview ,observettion) 8w.

3.Design  (qualitative, quentitative, pretest)   12w.

4.Field work  6w.

5.Analysis / Synthrsis(data focus group)8w.

6.Synthesis/Report    8w.

ส่วนงานของพี่เพ็ญประภาอาจารย์บอกว่ามันเป็นงานวิจัยที่ทำเหมือนสมัยก่อนที่ทำโดยไปเอาข้อมูลจากชาวบ้านแล้วมันไม่มีอะไรย้อนกลับคืนสุ่ชุมชนเพื่อที่จะให้กลับมาพัฒนาได้ โดยอาจารย์จะเน้นงานวิจัยต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนและนำงานหรือนำผลที่ศึกษากลับมาทำประโยชน์กับชุมชนให้ได้ เพราะส่วนมากแล้วงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ทำแล้วไม่กลับมาตอบสนองต่อชุมชนเลยทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งต่อตนเองและชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

คำสำคัญ (Tags)#นางสาวพิไล#อุปัญ

หมายเลขบันทึก: 35099, เขียน: 22 Jun 2006 @ 17:27 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 12:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 49  มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านเข้าร่วมให้ความเห็นด้วยคือ ดร.สินธ์ สโรบล และ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

มีไฟล์นำเสนอของ อ.เทิดชาย มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย อาจจะมีประโยชน์ต่อพี่เพ็ญประภาบ้าง

ไฟล์นำเสนอของ อ.เทิดชาย