การอบรมเรื่องการสร้าง Blog

parot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้ใหม่ น่าสนใจ ทันสมัย

การอบรมทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ it ให้เป็นประโยชน์

ใครที่ไม่รู้ จะทำให้เสียโอกาส และ ไม่ทันสมัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lenearความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างแรง